?

Log in

asia102's Journal [entries|friends|calendar]
asia102

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

NEW ICONS [01 May 2007|11:39am]
New icons with:
4x with Ilona Wrońska
8x Avril Lavigne
MY DESIGN moreCollapse )
1 comment|post comment

new icons : DDD [28 Nov 2006|04:49pm]
new icons with Fergie:moreCollapse )
post comment

Icons with Nelly Furtado :3 [28 Aug 2006|11:56am]
4 comments|post comment

New more icons with Avril :D [20 Aug 2006|07:55pm]
Inspired - He Wasnt video <3comments :)
11 comments|post comment

icons with avril lavigne [14 Aug 2006|05:20pm]
My new icons, with beautiful Avril:... so, comments :)
18 comments|post comment

New more icons :) [08 Aug 2006|01:33pm]
[ mood | crazy ]

I make new icons xD :


moreCollapse )

2 comments|post comment

New icons :) [05 Jul 2006|06:51pm]
5 comments|post comment

Hello ;) [20 Mar 2006|11:11am]
Witam na moim liveyournalu :) Będę tu zamieszczałą wszystko o modzie (zdjęcia, fotki itp.) oraz moją grafike. Taki misz masz ;P. Na początek pare ikonek:
8 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]